studny, zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace, plošné kolektory pro tepelná čerpadla


Úvod - zemní práce, studny


Vítejte na našich stránkách!

Firma byla založena v roce 2001, nejprve se zaměřením na zemní práce, technický servis a mělké průzkumné vrty pro geologický a ekologický průzkum a vzorkování zemin a vod. Postupem času k těmto činnostem přibyly některé specializované stavební činnosti, související se získáváním a využitím podzemní a dešťové vody, stavebně-geologický průzkum, zemní práce,  automatické zavlažování zahrad vrtané studny. Provádíme výkopy pro plošné kolektory pro tepelná čerpadla včetně uložení potrubí. Podílíme se na některých významných stavbách jako jsou dálniční tahy, obchvaty obcí, železniční přeložky, obchodní a kancelářské budovy. Od roku 2010 vystupujeme pod názvem AQUABO. Hledali jste: studny, zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace, plošné kolektory pro tepelná čerpadla