studny, čerpadla, úpravny vody, ČOV, dešťová voda, vsakovací jímky, závlahy, minibagr, zahrady


Hospodaření s dešťovými vodami


  • návrh akumulace a filtrace dešťové vody pro užitkové účely (závlaha, mytí automobilu atd.)
  • zhotovení průzkumných vrtaných sond, vsakovací pokus pro zjištění propustnosti prostředí
  • na základě výsledků vsakovací zkoušky vypracujeme hydrogeologické posouzení a projekt vsakovacího objektu
  • návrh a realizace optimálního řešení vsakovací jímky za použití  plastových vsakovacích bloků nebo vsakovacích tunelů, popřípadě stěrkové vsakovací jímky
  • kompletní realizace systému



Hledali jste: studny, čerpadla, úpravny vody, ČOV, dešťová voda, vsakovací jímky, závlahy, minibagr, zahrady