zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace


Stavební geologie, hydrogeologie


  • geologický průzkum pro realizaci staveb
  • vyhledávání zdrojů podzemní vody, projekty a realizace vodních zdrojů
  • využití a vsakování dešťových vod
  • ověřování vydatnosti a kvality vodních zdrojů
  • čerpací zkoušky
  • vsakovací zkoušky
  • průzkumné vrtané sondyHledali jste: zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace