zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace


Úprava vody


Nevyhovuje-li kvalita vody z Vaší studny platným hygienickým předpisům, je nutné upravit některé její parametry vhodnou technologií. Nejčastěji dodávané úpravny vod jsou určené například ke snížení obsahu dusičnanů, železa, manganu, k zabezpečení bakteriologické nezávadnosti , k odstranění nežádoucího pachu či k vylepšení chuťových vlastností vody. Pracují bezobslužně, spolehlivě a s vysokou efektivitou. Samozřejmostí dodávky úpravny vody je pravidelný servis dodávaných zařízení včetně doplnění provozních náplní.Hledali jste: zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace