zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace


Zemní práce minirypadlem


Zemní výkopové a vrtné práce, minirypadlem Ortas. Rypadlo je poháněné zážehovým motorem a ovládané hydraulickým rozvodem. Rameno lze osadit podkopovou nebo svahovou lžící, popřípadě rotační hlavou pro vrtné práce. Výhodou je nízká hmotnost a dobrá manévrovatelnost. Minimální průjezdná šířka je 800 mm, hloubkový dosah max. 2m, šířka lžíce 300 a 500 mm.

Provádíme tyto zemní práce:
  • výkopy, přípojky, bazény, zahradní jezírka, základy menších staveb, vsakovací a drenážní rýhy, vsakovací jímky dešťových vod, zabezpečení vrtané studny
  • základy pro stavbu plotů
  • vrtané základy pro plotové sloupky - zemní spirál o průměru 200 mm
  • vrtané jádrové sondy vhodné pro stavebně geologický průzkum, TK korunka o průměru 70 a 107 mm, maximální dosažitelná hloubka je 5 m. Sondy je možné vypažit plastovou zárubnicí
  • odtěžení kontaminované zeminy
  • plošné kolektory pro tepelná čerpadla včetně uložení potrubíHledali jste: zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace