zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace


Zkoušky parametrů vrtu


Po ukončení vrtných prací je potřeba poznat parametry nového vrtu. Ty jsou nezbytnou součástí závěrečné hydrogeologické zprávy, nutné pro jednání s úřady. Je tedy nutné provést:

  • hydrodynamické zkoušky - čerpací a stoupací zkoušku pro zjištění využitelné vydatnosti vrtu, povoleného provozního snížení hladiny, vyloučení ovlivnění okolních studní
  • rozbor vzorku vody v akreditované laboratoři
  • vypracování závěrečné zprávy a projektu vrtu pro stavební povoleníHledali jste: zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace